Jezik: Hr | En

Prodaja 01 3688 666

Ugovorna podrška 01 3688 650

eu projekt

In silico procjenom bioaktivnosti mikroalgi do razvoja inovativnih biobaziranih proizvoda


KRATKI OPIS PROJEKTA:

Dana 07.12.2020. tvrtka Kodeks d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (KK.01.2.1.02.0015) u svrhu provedbe projekta „In silico procjenom bioaktivnosti mikroalgi do razvoja inovativnih biobaziranih proizvoda“, u okviru Poziva na dostavu projektih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II“. Projekt će provesti tvrtka Kodeks d.o.o. i sljedeći partneri: Institut Ruđer Bošković i MARINA LAB OPUS d.o.o. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt će adresirati nedovoljno iskorišten biološki i kemijski potencijal mikroalgi za uporabu u industriji (prehrambena, farmaceutska, kozmetička) te potrebe ljudi povezane s neprikladnom prehranom, stresom i zdravstvenim problemima. Kroz istraživačko-razvojne aktivnosti, Kodeks d.o.o. u suradnji s partnerima, razvit će IT platformu (AquaPROSPECTOR) za in silico procjenu kemijskih i bioloških potencijala mikroalgi te sigurne prehrambene i dermo-kozmetičke proizvode iz biomase mikroalgi. IT platforma će predstavljati računalni servis koji će pružati potporu pri procjeni značajnosti bioloških spojeva iz domene bioprospectinga i tako pružati informacije o mogućnosti primjene aktivnih sastojaka kultiviranih mikroalgi u industriji, čime će se doprinijeti njihovoj komercijalizaciji. Rezultate projekta koristit će gospodarska i znanstveno-istraživačka zajednica u daljnjim istraživanjima i razvoju proizvoda od mikoralgi te šira populacija čime će se doprinijeti komercijalizaciji ovih nedovoljno istraženih vrijednih mikroorganizama. Projekt će se provoditi kroz dvije faze: industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj.


CILJEVI PROJEKTA:

Opći cilj: Razviti i transferirati znanje i tehnologije, proizašlih iz aktivnosti istraživanja, između znanstveno-istraživačke zajednice i gospodarstva prijenosom primjenjivih biotehnoloških rješenja, znanja i iskustava u proizvodnji inovativnih bio-baziranih proizvoda i njihovoj komercijalizaciji, kroz razvoj i primjenu inovativnih ICT i KET rješenja.


Specifični ciljevi:
  1. Razviti inovativnu IT platformu (AquaPROSPECTOR) za in silico procjenu kemijskih i bioloških potencijala mikroalgi
  2. Razviti inovativne zdrave bio-bazirane prehrambene i dermo-kozmetičke proizvode iz biomase mikroalgi


OČEKIVANI REZULTATI:

R1 Razvijena IT platforma AquaPROSPECTOR

R2 Razvijeni funkcionalni napitak (biotonik) i dermo-kozmetički proizvodi (krema za kožu, gel za kožu, šampon za kosu) na bazi bioaktivnih ekstrakata/frakcija biomase uzgojenih mikroalgi i njihovih konzorcija

R3 Objavljeni znanstveni radovi o rezultatima proizašlim iz projektnih aktivnosti istraživanja i razvoja priopćeni širem krugu javnosti

R4 Zainteresirana javnost i ciljana skupina informirani o njegovim rezultatima te je iskazana vidljivost projekta

R5 Uspješno proveden projekt, izvršene usluge savjetovanja pri upravljanju projektom te usluge izrade natječajne dokumentacije i provedbe postupaka javne nabave

R6 Izvršena usluga revizijeAKTIVNOSTI:

  1. Industrijsko istraživanje
  2. Eksperimentalni razvoj
  3. Upravljanje projektom
  4. Promidžba i vidljivost


Razdoblje provedbe projekta:

16.08.2020. do 16.08.2023.Kontakt osoba za više informacija:

Nina Rakovac: e-mail: nina.rakovac@kodeks.hr ; tel. +385 1 3688 666

Stanko Ćavar; e-mail: stanko.cavar@kodeks.hrViše informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU: https://strukturnifondovi.hr

KODEKS d.o.o.
Sjedište tvrtke: Nova cesta 60, 10000 Zagreb
OIB: 82691288367
DELL EMC TITANIUM PARTNER
DELL EMC AUTHORISED SERVICE PROVIDER
DELL EMC AUTHORISED REPAIR CENTER
Tel: 01 3688 666
Fax: 01 3688 655

Napuštate stranicu kodeks.hr
Želite li nastaviti?